Slide 1

BIOGRAFIE

Ferd Verstraelen,

In 1939 op 9 juni werd Ferd Verstraelen in Steyl geboren als jongste zoon uit het kinderrijke (10 kinderen) gezin van Jules Verstraelen en Gertrud Spielhofen. Zijn vader was hoofd van de openbare lagere jongensschool in Steyl, een Noord-Limburgs kloosterdorp aan de Maas. Het gezin Verstraelen woonde in het aangrenzende woonhuis.

In 1956 ging hij naar de Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven, AIVE nu Design Academy Eindhoven.

In 1960 werd hij lid van het Tegels Toneel. Door zijn groot talent voor toneel en zijn bijzondere uitstraling kreeg hij in de passiespelen van 1967 en 1971 tot tweemaal toe de rol van Christus. Hij oogstte – regionaal en nationaal - veel lof voor zijn bijzondere performance.

In 1961 onderbrak Ferd een jaar zijn studie om zijn dienstplicht te vervullen.

In 1963 slaagde hij cum laude op de afdeling Reclame van de AIVE. Studiegenoten waren onder andere Arie Berkulin, Marij Dibbets, Jacques van Es, Ria van Eyck, Henk Kneepkens, Theo Kuijpers, Guido Lippens, Jan Lucassen (directeur AIVE 1983-1998) Louis en Jan Lücker, Frans van Nieuwenborg, Wilmy Peeters en Tiny Vallen. Een van zijn bevlogen docenten was Harr Scheffer.

Na voltooiing van zijn studie heeft Ferd in de regio Venlo bovenal als autonoom kunstenaar gewerkt en zich in het bijzonder tot een innovatieve graficus ontwikkeld.

Ferd was een bekende en trouwe bezoeker van het Cultureel Centrum in Venlo en later van het Museum van Bommel van Dam. In die tijd was Lei Alberigs directeur en werd in 1984 opgevolgd door Thei Voragen. Hij volgde de nieuwe ontwikkelingen binnen de kunstwereld op de voet.

Ferd was in meerdere opzichten een geëngageerde, gepassioneerde en getalenteerd persoon.

In 1968 werkte Ferd tijdelijk bij de firma Flos, een glas-in-lood atelier in Steyl.
Het atelier was na de oorlog in de voormalige jongensschool van zijn vader gevestigd . Een glas-in-lood atelier waar kunstenaars als Charles Eijk, Daan Wildschut, Joep Nicolas en ook andere internationale talenten hun kunsten beoefenden.
Het keramische bedrijf, Russel-Tiglia in Tegelen bood vanaf 1936 tot begin jaren 70 eveneens ateliers faciliteiten voor autonome kunstenaars en ontwerpers, zoals René Smeets (eerste directeur van Design Academy Eindhoven 1955-1970), Suzanne Nicolas-Nys, Otto van Rees, Anton Rooskens en Piet Killaars. Ook mensen van de Cobra groep kwamen experimenteren met de Tegelse klei.
Mede door deze twee bedrijven waren er in de tweede helft van de vorige eeuw een diversiteit aan kunstenaars aanwezig in de omgeving van Tegelen en Steyl. Een tijd waar ook Godfried Bomans regelmatig dit dorp aan de Maas bezocht. In deze rijke culturele omgeving groeide Ferd op.

In 1970 werd 'POWESIE' literair blad regio Noord-Limburg opgericht door Ben Verbong en Peter Huys. Ook Huub Beurskens nam later zitting in de redactie. Illustraties werden gemaakt door Ben Leenen en Wim Jacobs. Ferd was verantwoordelijk voor de lay-out.

In 1971 kreeg Ferd via Louis Lücker bij Océ de opdracht om een monumentale muurschildering te maken. Afmeting: 2,6 x 8,6m.

Van 1970 tot 1974 was hij als inspirerend docent werkzaam aan de Venlose Vrije Academie, met Henk Mali als directeur. Bevriende collega's van Ferd waren o.a. Mathieu Knippenbergh, Cecile Potjes en Maarten Vijgenboom.

In 1972 overleed zijn vader Jules Verstraelen. Hij liet een prachtige verzameling dagboeken na. Dit kostbaar erfgoed bestaat uit: 9 oorlogsdagboeken geschreven in de periode 1940 t/m 1945 en 17 dagboeken geschreven in de periode 1961 t/m 1972. Jules Verstraelen was een geëngageerde, religieuze en filosoferende man met een sterk historisch besef. Zo kwam het dat de verslaglegging van de dag niet alleen bestond uit de dagelijkse beslommeringen van het gezin Verstraelen en zijn omgeving, maar aangevuld werd met beschouwingen, opvattingen en gebeurtenissen op historisch, politiek, religieus,sport en cultureel gebied en geïllustreerd met tekeningen, krantenknipsels, ansicht- kaarten. Grote denkers en schrijvers zoals Cicero, Kierkegaard, Darwin en Goethe werden regelmatig geciteerd. Ook werden de kinderen en kleinkinderen geregeld gevraagd verslag te doen van gebeurtenissen en illustraties te tekenen. Hierdoor zijn van Ferd nog vele biografische gegevens, gedachten en illustratieve tekeningen bewaard gebleven.

Het ouderlijk huis werd verkocht aan Flos. Ferd moest na 33jaar, zijn geboorte huis aan de Tuinstraat in Steyl verlaten. Het huis waar hij sinds de dood van zijn moeder in 1963 nog alleen met zijn vader woonde.

Hij verhuisde naar de overkant van de Maas naar Baarlo. Daar woonde hij aan de markt in het voormalige Brouwershuis samen met Cecile Potjes. In dat zelfde huis woonden ook bevriend kunstenaars echtpaar Jacques van Es en Netty Franssen en kunstenaar Mathieu Knippenbergh en zijn vrouw Janneke van Mierlo. In Baarlo woonde ook kunstenaar Shinkichi Tajiri op kasteel Scheres.

In 1976 verhuisden Ferd en Cecile naar Venlo, waar zij aan de Prinsesesingel een bovenwoning betrokken met uitzicht op de Maas. Het grote terras lag vol met mooie vondsten van wandelingen langs de Maas. Deze afgestorven takken, skeletjes en rest vormen werden zorgvuldig geordend en als een installatie bewaard. Ferd maakte graag fietstochten langs de Maas en door het Limburgs landschap. Hij genoot van de schoonheid van de natuur. Zowel het ontstaan als de vergankelijkheid, fascineerde hem. Zijn verwondering voor het licht en daardoor veranderende kleuren was groot. Ook trok hij graag s'nachts naar de Maas om te genieten van hoe het licht overging in duisternis.

Van 1972 tot 1982 was Cecile Potjes zijn levenspartner. Zij stimuleerde/inspireerde hem tot het realiseren van vele werken voor de Beeldende Kunst Regeling, BKR. In die tijd had hij een atelier in 't Ven, een tuindergebied in Venlo. Dit atelier deelde hij met Jan van der Lans, waar hij het liefst ´s nachts werkte.

Tussen 1979 en 1983 zat Ferd in de BKR. Daardoor zijn er relatief veel werken in de collectie van de gemeente Venlo terecht gekomen.

Midden jaren tachtig was Ferd vaak te vinden in de Panhuismolen. Een tijdelijk ateliercomplex in Venlo waar het kunstenaarscollectief met leden als Hans Reijnders, Jacques Fransoo, Jan van der Lans, Willem Vermaase, Erik Toebosch en Fons Schobbers, was gevestigd.

Ferd beschikte over een bevlogen en tegelijk ook vrije geest die altijd vol overgave en heel geconcentreerd aan iets werkte. Hij had daarbij een niet aflatend streven naar perfectie, zonder het doel overigens om er geld mee te verdienen. Door zijn non-conformistische en bij tijd en wijle ook tragische levensloop, zijn helaas ook vele kunstwerken 'verloren' gegaan.

In 1987 verhuisde Ferd naar het 'Vincent van Gogh instituut' te Venray waar hij in de luwte van de samenleven, zijn leven leefde.

In 1994 op 12 november is Ferd Verstraelen op 55 jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis van Venray.

Gedurende zijn leven was hij een inspirerend persoon voor uiteenlopende kunstenaars zoals Pie Daenen, Mathieu Knippenbergh, Ben Leenen, Harr Scheffer en regisseur Ben Verbong. Ook na zijn overlijden bleef hij inspireren. Beeldend kunstenaar Helmie Brugman heeft sinds 2000 haar oom Ferd Verstraelen als inspiratiebron. Haar Piëta installatie, Vorm+Vervorm, 2006 en Network, 2008 zijn daar voorbeelden van.